قرنتیان ,برتری ,كتاب مقدسسلام دوستان عزيز دين  خدا يكي هست  و هر پيامبر محدودهاي از دين الهي كه مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده 

تا اينكه به پيامبر خاتم رسيده ايم 

ضمنا در دوران پيامبران گذشته انحرافاتي هم ايجاد شده  كه اين دليل و دليل بالا كه كاملترين دين دين خاتم منطقا خواهد بود  دليل ما براي مسلملن واقعي شدن ميباشد 

اما براي اينكه صرف ادعا نباشد مقداري از انحرافات را كه هر عقل بيدار و هر انسان ازادي خواهي نمي پذيرد را اورده ام تا اعايم ثابت شود 

1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3)

2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خدایی برای زنان است (سفر پیدایش باب 3)

  1. مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7)
  2. برتری مردان بر زن همچون برتری مسیح بر کلیسا: «شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیساست» (افسسیان 5/23)
  3. زنان برای مردان آفریده شده­اند (قرنتیان 11/9)
  4. زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدائیم (افسسیان 5/22)
  5. فروختن دختر به عنوان کنیز (سفر خروج 21/7)
  6. زن بعد از دوبار طلاق ناپاک می­شود (تثنیه 24/4)

 

منبع اصلی مطلب : عشق.دین.محبت
برچسب ها : قرنتیان ,برتری ,كتاب مقدس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : انحراف در كتاب مقدس مسيحيان فعلي (زندر كتاب مقدس )